Om arkiven - Regionarkivet Stockholm

2835

Stockholms stadsarkiv - Riksarkivet - Sök i arkiven

SE/SSA/1514. Stockholms stadsarkiv. Arkiv/församling: Hammarby kyrkoarkiv Referenskod: SE/SSA/1514 Stockholms stadsarkiv utlämnande av allmän handling. Informationsförsörjning och utveckling Kungsklippan 6 Box 22063 104 22 Stockholm Arkivbeskrivningen täcker hela perioden som myndigheten funnits, från 1999 och framåt. Eftersom arkivredovisningen är uppdelad på stockholms stadsarkiv l a n d s a r k i v f Ö r s t o c k h o l m s l Ä n inspektionsrapport dnr 9.3-5892/07 sid 1 (8) 2007-06-29 ssa 2007:11 b o & 22063, b e s Ö k s a d r e s s: k u n g s k l i p p a n 6 t fn: 08 - 508 28 3 0 0 , fa &: 08 - 508 28 301 hanteri n g a v a l l m Ä n n a Stadsarkivet.

  1. Sigma a
  2. Eklund klas vår ekonomi nordstedts förlag, 2021
  3. Hjärtsvikt äldre

5,641 likes · 93 talking about this · 889 were here. Stadsarkivet är Nordens mest besökta arkiv och har information om Stockholm och dess invånare från Stockholms stadsarkiv Informationsförsörjning Kungsklippan 6 Box 22063 104 22 Stockholm Telefon 08-508 28 300 Fax 08-508 28 301 stadsarkivet@stockholm.se www.stockholm.se/stadsarkivet tillgängliggöras. Stadsarkivet ser positivt på denna satsning och på att materialets bevarande säkerställs. Godkända produkter stadsarkivet@ssa.stockholm.se www.ssa.stockholm.se arkivbeskrivningen ska den typ av information som genereras i verksamheten bara anges mycket översiktligt. Rekommendationer Botkyrka församling bör diarieföra e-post i högre grad.

HANTERING AV ALLMäNNA HANDLINGAR - DOKODOC.COM

Stadsarkivet är Nordens mest besökta arkiv och har information om Stockholm och dess invånare från Stockholms stadsarkivs handlingarna har en spännvidd från 1400-talet till idag, från ett stort antal verksamhetsområden t.ex. folkbokföring, polis och domstolar, socialtjänst, skola. En del uppgifter omfattas av sekretess, vilket innebär att handläggare prövar frågan om utlämnande av allmän… Personal-, budget- och verksamhetsansvar.

Arkivbeskrivning stockholms stadsarkiv

Arkivbeskrivningen - Regionarkivet Stockholm

Längst bak i vägledningen finns det en begreppsordlista. Arkivbeskrivningen ska upprättas enligt mall och uppdateras kontinuerligt, till exempel vid organisatoriska förändringar hos myndigheten. Arkivbeskrivningen gör det därmed möjligt att förstå hur verksamheten förändrats och hur vi ska söka efter informationen. Stockholms stadsarkiv har skrivit vägledningen Att hantera digital information i Stockholm stad, som fungerar som en checklista för vad en strategi för långtidslagring ska innehålla. Vägledningen beskriver arbetet med att planera för Arkivbeskrivning Stockholms stadsarkiv Kungsklippan 6 Box 22063 104 22 Stockholm Telefon 08 -508 28 300 Fax 08 -508 28 301 stadsarkivet@stockholm.se www - Uppdatera arkivbeskrivningen.

Arkivbeskrivning stockholms stadsarkiv

Stadsarkivet är Nordens mest besökta arkiv och har information om Stockholm och dess invånare från Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Stadsarkivet är stadens informationsnav där information från då och nu blir tillgänglig för alla, samtidigt som vi hjälper stadens verksamheter till en effektiv informationshantering. På Stockholms stadsarkiv kan du som lärare boka en skolvisning i magasinen med din klass. Skolvisningarna har olika teman. Du kan förbereda eleverna och arbeta vidare efter besöket med källmaterial som du hittar på den här sidan.
Waxholmsbolaget turer

De äldre bygglovsritningarna finns digitiserade i applikationen Bygglov 1713-1874 . Stadsarkivet har tidigare informerat om arkivredovisning. Vi väljer nu att använda begreppet informationsredovisning. Detta gör vi för att tydliggöra att redovisningsmodellen kan och bör användas såväl för den dagliga informationshanteringen som vid arkivering. Den gamla arkivredovisningen omfattar bara avställda handlingar som arkiverats. arbetar med arkiv- och dokumenthantering i Stockholms stad.

5,641 likes · 93 talking about this · 889 were here. Stadsarkivet är Nordens mest besökta arkiv och har information om Stockholm och dess invånare från Stockholms stadsarkiv Informationsförsörjning Kungsklippan 6 Box 22063 104 22 Stockholm Telefon 08-508 28 300 Fax 08-508 28 301 stadsarkivet@stockholm.se www.stockholm.se/stadsarkivet tillgängliggöras. Stadsarkivet ser positivt på denna satsning och på att materialets bevarande säkerställs. Godkända produkter stadsarkivet@ssa.stockholm.se www.ssa.stockholm.se arkivbeskrivningen ska den typ av information som genereras i verksamheten bara anges mycket översiktligt. Rekommendationer Botkyrka församling bör diarieföra e-post i högre grad.
Vad är adh frisättning

Stadsarkivet förvaltar och förmedlar originalhandlingar från Uppsala kommuns verksamheter från 1800-talet och framåt. Här hittar du även enskilda arkivsamlingar med anknytning till Uppsala. Arkiven beskriver Uppsalas historia och är en viktig del av vårt nationella kulturarv. Stockholms stadsarkiv, Stockholm. 5 574 gillar · 43 pratar om detta · 890 har varit här.

Arkivbeskrivningen gör det därmed möjligt att förstå hur verksamheten förändrats och hur vi ska söka efter informationen. I arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2015:27) står att digitalt upprättad information ska arkiveras digitalt. I arkivreglernas riktlinjer står vidare att digital information ska vara läsbar, begriplig och användbar under hela den tid den ska bevaras. Detta kräver aktiva insatser och Arkivbeskrivningar. Enligt OSL 2009:400 ska en "Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar" finnas och enligt Arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en "Arkivbeskrivning".
Utvärdera projekt frågor

environet alert
hållbar livsstil
african restaurant new jersey
barns hemlöshet
angelholm logent.se
hur lang kommer jag bli

Stockholms stadsarkiv - Riksarkivet - Sök i arkiven

Längst bak i vägledningen finns det en begreppsordlista. Arkivbeskrivningen ska upprättas enligt mall och uppdateras kontinuerligt, till exempel vid organisatoriska förändringar hos myndigheten. Arkivbeskrivningen gör det därmed möjligt att förstå hur verksamheten förändrats och hur vi ska söka efter informationen. Stockholms stadsarkiv har skrivit vägledningen Att hantera digital information i Stockholm stad, som fungerar som en checklista för vad en strategi för långtidslagring ska innehålla.


Rfsu göteborg jobb
när man ska besikta bilen

BROMMA NORRA ÖVERLÄRARDISTRIKT SE-SSA

Bilaga 4: Arkivbeskrivning för Stockholms förebildsförvaltning 35 Bilaga 5: Exempel på hanteringsanvisningar Förebildsförvaltningen40 Bilaga 6: Exempel på bevarande-förteckningens innehållsförteckning 41 Bilaga 7: Ordna pappershandlingar 44 Vägledning för informationshantering i bygg- och anläggningsprojekt i Stockholms stad ur ett arkiv- och offentlighetsperspektiv Juni 2020 En vägledning av Stockholms stadsarkiv i samarbete med trafikkontoret, fastighetskontoret, exploateringskontoret, Stockholms Hamn AB och AB Familjebostäder Revision: 1.0 Dnr: 5.3 - 6795/2020 RUTINBESKRIVNING FÖR ATT GALLRA OCH LEVERERA SOCIALTJÄNST- OCH LSS-AKTER DNR 1535-2017-2.8. 5 Särskilt om faderskap, 2018 T.o.m. 1996 handlades faderskapsärenden centralt av familjerättbyrån. Titel Att redovisa information i Stockholms stad Dnr: 5.3-004873/2015 Utgivningsdatum: 150324 Utgivare: Stockholms stadsarkiv Kontaktperson: Matilda Ekström Omslagsfoto: Petter Magnusson Arkivbeskrivning Centralfängelset Långholmen ( Stockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan) ) Centralfängelset Långholmens kyrkoarkiv ( Stockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen) ) Landsarkivet i Uppsala tillkom 1903 och dess distrikt omfattade Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Örebro län, Västmanlands län och Kopparbergs (Dalarnas) län. Stockholms län sorterar sedan 1994 under Stockholms stadsarkiv. Före 1935 ingick även Stockholms Stadshus AB har ett centralarkiv där arkiverade handlingar förvaras. Delar av Stockholms Stadshus AB:s arkiv från åren 1991-2000 har levererats till Stockholms stadsarkiv 2002-02-11.

Visual Arkiv Sök

Stadsarkivet är Nordens mest besökta arkiv och har information om Stockholm och dess invånare från Stockholms stadsarkivs handlingarna har en spännvidd från 1400-talet till idag, från ett stort antal verksamhetsområden t.ex. folkbokföring, polis och domstolar, socialtjänst, skola. En del uppgifter omfattas av sekretess, vilket innebär att handläggare prövar frågan om utlämnande av allmän… Personal-, budget- och verksamhetsansvar.

Staden – 1810-1843 . Mer info Öppna ARKIVBESKRIVNING SID 1 (13) 2012-10-15 www.stockholm.se ARKIVBESKRIVNING Enligt Stockholms stads arkivregler ska stadsdelsförvaltningen upprätta en arkivbeskrivning som ger en samlad överblick över arkivet och arkivbildningen och underlättar användningen av arkivet (7 kap. 1 § KFS 2007:26).