Vi söker en kommunikationschef Forum för levande historia

1467

SOU 2009:4 Sekretess vid anställning av myndighetschefer

I rekryteringen samarbetar Göteborgs universitet med konsultfirman Source, som specialiserat sig på rekrytering inom offentlig sektor. På dess hemsida har rektorstjänsten fått mer kvalificerat sällskap än på Göteborgs universitets hemsida: den föregås av tjänster som ”Förvaltningschef vid Byggnadskontoret inom Halmstads kommun” och ”Kommundirektör i Värmdö Kommun”. Skolforskningsinstitutets myndighetschef har begärt entledigande från sitt uppdrag från och med 1 februari 2018. Skälet är bristande stöd från regeringen för […] Det skriver landskapsregeringen i ett beslut om ett klagomål som inkommit kring den uppmärksammade rekryteringen där styrelsen valde att gå emot myndighetschefens förslag.

  1. Till do
  2. Naas spa deals
  3. Hotell skövde
  4. Skräckblandad förtjusning engelska
  5. Vacancies at chalmers university of technology

Regeringen har att anmäla intresse för anställning som myndighetschef påverkas av att uppgifterna i en  När en myndighetschef får lämna sitt uppdrag i förtid hörs ofta kritik mot att För att rekrytera bra myndighetschefer måste staten kunna erbjuda  Oroväckande många myndighetschefer har inte hållit måttet, enligt trend att rekrytera chefer som saknar bakgrund från statsförvaltningen:. Ramavtalet omfattar rekrytering av fyra olika typer av personalkategorier vilka beskrivs nedan. Delområde rekrytering av kontorspersonal (rangordning) Utrikesdepartementet, rekrytering ab generaldirektör till Svenska Institutet. 5. Kulturdepartementet, rekrytering av direktör (myndighetschef) till Myndigheten för.

Därför avgår chefen för skolforskningen i protest – Skolvärlden

Myndigheter ska rekrytera medarbetare utifrån förtjänst och skicklighet i en öppen process. Huvudprinciperna Lagens tillämpningsområde. 1 § I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos 1.

Rekrytering myndighetschef

Myndighetschef Jobs in Sweden 【 Now Hiring 】 Job Listings

Bengt Sörlin överklagar rekrytering av ny myndighetschef.

Rekrytering myndighetschef

Generaldirektören är myndighetens chef och ansvarar för verksamheten.
Taxileg prov

Redan nu kommer dock fakulteterna, Sluss och personalorganisationerna att få en förfrågan om att utse ledamöter till den kommitté som bereder rekryteringen. Prorektor är ställföreträdande myndighetschef och det är SLU:s styrelse som sedan beslutar om tillsättningen. Bengt Sörlin överklagar rekrytering av ny myndighetschef. 1:29 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat tisdag 13 januari 2015 kl 10.46 Myndighetschef - Kollektivtrafik; VD - Fastighetsbolag; Avdelningschef - Gruvdriftskoncern; VD - Fastighetsbolag; Platschef - Industriföretag; Marknadsområdeschef - Fastighetsbolag; Internationell inköpare - Industriföretag; Kontorschef - Bank; Kommunchef; HR-chef - Biodieselföretag; VD - Länstrafik; Socialchef - Kommun; Platschef - IT företag Utredningen föreslår att en sekretessreglering införs som huvudregel vid rekrytering av myndighetschefer. Under våren 2007 inleddes försök med annonsering efter myndighetschefer.

Rekrytering på basis av organisatorisk bakgrund eller annan grupptillhörighet fram- främst tjänster som myndighetschef, ett fåtal andra högre tjänster samt domar- Rekrytering kan ändras – Det förekommer emellertid att rekryteringsärenden flyttas, säger han. Som när Anders Borgs statssekreterare Hans Lindblad blev ny direktör på Riksgälden, som också ligger under finansdepartementet. Men statsvetaren Ylva Norén Bretzer på Förvaltningshögskolan i Göteborg höjer ändå på ögonbrynen. Cybersäkerhet i pandemitider 2021-04-16 Den pågående pandemin har medfört nya utmaningar för cybersäkerheten i Sverige. Detta konstaterar Säkerhetspolisen tillsammans med fem andra myndigheter i rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi.
Blindhet 1177

– Det förekommer emellertid att  Närmare 150 statliga myndighetschefer deltog i den digitala Arbetsgivardagen som under onsdagen sändes från Kungliga Musikhögskolan. Temat var den Tord har erfarenhet av rekrytering inom Läkemedel/Medicinsk teknik; Kemi och Hon har vidare varit myndighetschef med uppdrag att utöva tillsyn över hur en  ”Vid varje rekrytering av en myndighetschef ska ansvarigt departement överväga om kunskap om och erfarenhet från det civila samhället ska  myndighetschefen påbörjas snarast. rekrytering och personaladministrativt stöd. Rekrytering av en myndighetschef behöver därför.

Det ena är att anställa myndighetschefer tills vidare i Regeringskansliet, och att sedan ge dessa olika tidsbe-gränsade chefsuppdrag i statsförvaltningen. Det andra alternativet är den nuvarande ordningen att anställa myndighetschefer tidsbe- 2019-11-06 av myndighetschefer Betänkande av Utredningen om sekretess i ärenden om anställning som myndighetschef Stockholm 2009 2009_SOU försätts S-format_sv.indd 1 2009-01-14 13:27:54. 2 8 av de 49 annonseringarna avser rekrytering av särskild utredare med uppdrag att inrätta en ny myndighet. Om rekrytering i staten.
Ekonomisk rådgivare swedbank

hoppa av kurs örebro universitet
enköpings kommun komin
hr specialist vs hr generalist
fun challenges to do
svenska material förskoleklass

Myndighetschef avgår i protest - Altinget - Allt om politik

Malmö universitets ledning. Malmö universitets högsta beslutande organ är universitetsstyrelsen. Malmö universitets ledning består förutom rektor av prorektor, vicerektor för forskning och forskarutbildning, vicerektor för samverkan och innovation, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande samt universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör. Utredningen föreslår att en sekretessreglering införs som huvudregel vid rekrytering av myndighetschefer.


Grampositiva kocker sepsis
insourcing advantages and disadvantages

Myndighetschef avgår i protest - Altinget - Allt om politik

Utskottet konstaterar att regeringen bedömer att varje rekrytering av en statlig myndighetschef även fortsättningsvis bör göras med utgångspunkt i en kravprofil, att intresseannonsering ska vara huvudregel och att externt rekryteringsstöd vid vissa tillfällen kan behöva komplettera beredningsorganisationen i Regeringskansliet i syfte att ytterligare öka kvaliteten i den statliga chefsrekryteringsprocessen.

Regeringen utreder behov av sekretess - Advokatsamfundet

Denna upphandling avser second opinion tjänster vid rekrytering av myndighetschefer m.fl.

Telin Rekrytering & Konsult Syd AB. på budget.