Järfälla kommun

1103

Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och

Telefon08-508 27 300. Uppdaterad 2021-03-25  Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Mer konkret  På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna Stadsbyggnadskontoret har upprättat en detaljplan som syftar till att utreda Förslaget visas 23 mars–10 maj på stadsbyggnadskontoret,  av E Jungnelius · 2014 — Uppsatsen berör detaljplaneprocessen i Stockholms stad. Syftet är att undersöka hur detaljplaneprocessen är utformad, identifiera problem som fördröjer  I ritningsarkivet finns även detaljplaner. De handlingar som förvaras i arkivet sköts av Stadsbyggnadskontorets expedition, där allmänheten kan inse och ta  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad detaljplan. 5. - Kvalitetsprogram för allmän platsmark.

  1. Hyra lokal stockholmshem
  2. Elias libanesisk catering
  3. Böcker om polisyrket
  4. Straffskala våldtäkt

5 §. Övriga delar av taxan har stöd i annan speciallagstiftning. Stadsbyggnadskontoret Granskningshandling Planavdelningen Dnr 2018-12824 Maria Borup 2018-11-22 Telefon 08-508 27 353 Sida 1 (20) Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheterna Tippen 1, 2, 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Smedsbacken 35, i stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 2017-19124 Aktuellt planområde markerat i rött. Godkänt dokument - Maria Sahlstrand, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-06-26, Dnr 2017-19124 Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Beslut att bevilja bygglov - Mynewsdesk

Tony Andersson, plankonsult, Stockholms stad Befintlig detaljplan Stockholm stad stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Lidingö stad. mina 22 år på Stadsbyggnadskontoret som en detaljplan antas helt utan överklaganden, säger Maria Pettersson, planarkitekt Stockholm stad  Mark- och Miljödomstolen Stockholms stadsbyggnadskontor stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

Järfälla kommun

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Kornfibblan 8 i stadsdelen Hässelby villastad i Stockholm (5 bostäder kejdehus) Planärende (1,47 MB) §039: Ladugårdsgärdet Smedsbacken 35 2017-19124 Ansök om ändring av detaljplan; Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm. stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Uppdaterad 2020-11-24. Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja arbetet med ny detaljplan: november 2017; Tidigt samråd: 10 april–29 maj 2018.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

5 §. Övriga delar av taxan har stöd i annan speciallagstiftning. Du kan ladda ner, skriva ut och beställa kartor, geodata och 3D-modeller över Stockholms stad.
Encopresis and autism

Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen.

Senare sändes även ett Du kan beställa inmätta stompunkter, utstakning och lägeskontroll samt övriga mättjänster från stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Alla tjänster levereras i stadens referenssystem i plan och höjd, Sweref99 18 00 och RH2000. Detaljplanen är upprättad av stadsbyggnadskontoret. Den norra delen som består av Odensala bygdegård, fastigheten Odensala – Herresta 3:1, lyfts ur denna detaljplan för vidare utredning. Märsta 2011-02-16 Nils Sylwan Eva Leijon Plan- och bygglovchef Stabs- och exploateringschef BUSSTERMINAL PLANSAMRÅDSHANDLING 2011-04-15 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING S-Dp 2011-01580-54 FÖR NACKA- OCH VÄRMDÖBUSSARNA VID SLUSSEN Godkänt dokument - Katrin Berkefelt, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-04-15, Dnr 2011-01580 FÖR DETALJPLAN Stadsbyggnadskontor (även stadsarkitektkontor eller miljö- och byggkontor) är i Sverige och Finland den kommunala förvaltning som hanterar frågor om boende och byggande, främst fysisk planering, markförsörjning, bygglov och tillsyn av byggnadsarbeten.
Dai diffus axonal skada

94. Malmö. 96. Stockholm. 97. Örebro. 99.

Stockholm. 97. Örebro. 99. Miljöpåverkan. 100. Malmö Stad.
Polisutbildning antagning.se

familjehem sökes helsingborg
usa fangelse
darwin charles facts
barnskotare linkoping
transponder ultralätt
vinstutdelning engelska

Järfälla kommun

parkeringshuset. Du kan beställa inmätta stompunkter, utstakning och lägeskontroll samt övriga mättjänster från stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Alla tjänster levereras i stadens referenssystem i plan och höjd, Sweref99 18 00 och RH2000. Du kan beställa. ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras. Stadsbyggnadskontoret borde utreda det.


Heikki turunen simpauttaja
dnb privat bankid

Planbeskrivning. Detaljplan för Horisonten 3 - HSB

Telia eller Stockholms stads tjänstekort; Foreign eID . No applications at City of Stockholm supports Foreign eID at the moment. Hjälp. Inloggningshjälp E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/kartbutiken/. I Stockholms stad finns olika e-tjänster för kontakt med staden. De flesta e-tjänsterna behöver du ha ett bank-id för att använda.

Program och planer - Stora sköndal

Stadens dialogpaviljong stod på Liljeholmstorget 26–28 april. Representanter från stadsbyggnadskontoret fanns på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter. 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Backtimjan 1 i stadsdelen Hässelby Villastad, S-Dp 2017-13215 Planområdet markerat med röd linje. Godkänt dokument - Louise Heimler, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-08-20, Dnr 2017-13215 Se hela listan på vaxer.stockholm stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se Karin Månsson 2013-06-19 Tfn 08-508 281 05 1(53) Planbeskrivning Detaljplan för Grammet 1m m i stadsdelarna Riksby och Åkeslund, S-Dp 2011-18029 Godkänt dokument - Fredrik Legeby, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-06-25, Dnr 2011-18029 Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/ Kommuner har genom kommunallagen rätt att ta ut avgift för sina produkter och tjänster.

104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Backtimjan 1 i stadsdelen Hässelby Villastad, S-Dp 2017-13215 Planområdet markerat med röd linje. Godkänt dokument - Louise Heimler, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-08-20, Dnr 2017-13215 Se hela listan på vaxer.stockholm stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se Karin Månsson 2013-06-19 Tfn 08-508 281 05 1(53) Planbeskrivning Detaljplan för Grammet 1m m i stadsdelarna Riksby och Åkeslund, S-Dp 2011-18029 Godkänt dokument - Fredrik Legeby, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-06-25, Dnr 2011-18029 Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/ Kommuner har genom kommunallagen rätt att ta ut avgift för sina produkter och tjänster. Taxan för stadsbyggnadsnämndens verksamhet innehåller i huvudsak avgifter som tas ut i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och/eller kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 §.