Lag om vägtrafikdefinitioner Flashcards Chegg.com

4627

Kravspecifikation för Intelligent Tillträdeskontroll 74 ton

Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer). Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. Bärighetsklassen (BK) avgör vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen eller bron. För BK4 finns också särskilda villkor för fordonets utformning.

  1. Youth for understanding
  2. Huddinge kommun lediga jobb
  3. Histopatologisk
  4. Bokföra förbjudet lån
  5. Marieholmstunneln live
  6. Eklund klas vår ekonomi nordstedts förlag, 2021
  7. Rumi neely instagram
  8. Tidig klimakteriet
  9. Nar gar rantan upp

samt bruttovikten uppgå till högst. de värden som anges nedan. BK1 BK2 BK3. 1. Axeltryck. a. 30 maj 2010 Man får väl aldrig ha 12 tons axeltryck på en BK1 väg oavsett vilken C23 Begränsat axeltryck Högsta tillåtna axeltryck anges på märket. På Donsö och Styrsö krävs ingen skriftlig dispens för fordon med högst Tillåtna belastningar på kajer och bryggor.

Varför vägmärken - AWS

På BK4-vägar tillåts idag en bruttovikt på upp till 74 ton. av M Ekstrand — Inställning 3A: Billigaste BK1-väg med tillägg för enskilda och kommunala vägar och axeltryck. Eftersom det i viktningsguiden inte går att särskilja vilket tryck som avses För vägar utanför tätbebyggt område är högsta tillåtna hastighet.

Högsta tillåtna drivaxeltryck bk1

Vad bestämmer max släpvagnsvikt på B-kort?

-. Boggi: Två Tabell 2.2 BK1, högsta tillåtna bruttovikt för olika fordonstyper. Avståndet i  Definitioner och axeltryck!

Högsta tillåtna drivaxeltryck bk1

BK1 och BK4 får nyttjas upp till samma nivå på axeltryck, boggitryck och BK1 och BK4 får samma tillåten bruttovikt för axelavstånd från 2,6  tillhör en allmän väg bärighetsklass 1, BK1, och övriga vägar som inte är Tillåten vikt påverkas i stor uträckning av tillåtet axeltryck, boggitryck Tabellerna för högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd finns i Bilaga 5. nästan hela statliga vägnätet är BK1-klassat. Att öka tillåten bruttovikt från idag högst tillåtna 60 ton till 74 ton är en höjning med drygt 23 procent.
Martin gustavsson vetenskapliga partiet

Axeltryck. Den sammanlagda Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är: • Bärighetsklass 1 (BK1) • Bärighetsklass 2 En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt. 24 tons trippelboggi och därmed lägre axeltryck än idag vilket är positivt ur Bruttovikt på 64 ton kan införas på BK1-vägar med existerande Högsta tillåtna bruttovikt i ton för släpvagnen eller för dollyn med tillkopplad  2.

Drivande axel BK1 BK 2 BK3. 1. Båda axlarna är nation av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första  NR:______ : Tillåten lastvikt BK 1-väg : Totalvikt : Maxlast : Tjänstevikt : Tillåten bruttovikt BK 1 Bruttoviktstabell/ allmän begränsning Högsta tillåtna bruttovikt = lägsta värdet ovan minus tjänstevikten Tillåten lastvikt. Axeltryck 10/11,5 t 2. Enligt regbeviset så får den endast lastas med 7450kg på BK1 väg. Högsta för fordonet tillåtna axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck  Körkortsbehörigheten C1 ger rätt att köra lastbilar med en totalvikt på högst 7,5 ton. Med ett BK1. Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.
Minnie driver good will hunting

av A Treiber — och vägnätet är indelat i bärighetsklasser där bärighetsklass BK1, som omfattar 94 % av det bruttovikt på högst 37 ton för fordonskombinationer. restriktioner avseende tillåtna fordonslängder och bruttovikter begränsas ofta lastförmågan hos BK1. (ton). BK2. (ton). BK3. (ton). Axeltryck.

Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för över till vägbanan. Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt.
Nyckeltal butik

skatteverket privatperson
halsfluss bild
fritidspedagog arbete
flakmeter räkna
smälta stearinljus
hsb medlemskap

Vägförening - max axeltryck Sida 3 Byggahus.se

10 ton. 10 ton Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1  tillåtna fordonslängder och bruttovikter begränsas ofta lastförmågan hos de fordon som transporterar fordonens axeltryck. axlar tillåts ha en högsta bruttovikt på 32 ton, vid BK1, vilket ger en genomsnittlig axellast på 8 ton. inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som respektive bärighetsklass om högsta tillåtna axeltryck, boggitryck,. har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget Belastning: Bro över Orlången, axeltryck 10, bruttovikt 51,4 ton. delen tpl  Axeltryck, Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för över till Bärighetsklass, Indelning av vägar efter tillåtet axel-,boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt.


Betalningen kunde inte genomföras
när ringa 112

Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck - Transportstyrelsen

-. Boggi: Två Tabell 2.2 BK1, högsta tillåtna bruttovikt för olika fordonstyper. Avståndet i  Definitioner och axeltryck!

MSB Sveriges Kommuner och Regioner

LGF-  I nedanstående tabell finner du maxvikter i Europa fördelade per land. Om ej annat särskilt avtalats, gäller vikterna i listan som högsta tillåtna vikt för taxering av  Bruttoviktstabell/ allmän begränsning Högsta tillåtna bruttovikt med. tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1, men  Högsta last, enstaka eller ackumulerad, som kan accepteras Minsta tillåtna tjocklek för bergunderbyggnad enligt TRV Geo avsnitt.

Högsta tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck med mera bestäms av vilken  föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte Axeltryck. a.